Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INTERNET TRGOVINE DOSTUPNE NA INTERNET STRANICI bagatinbeauty.hr

 1. Značenje izraza

Prodavatelj i Izdavač internet stranice bagatinbeauty.hr je društvo Futura Medical Group d.o.o. za usluge i trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Ul. Frana Folnegovića 1 C/2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081284729, osobni identifikacijski broj (OIB): 95346564252 (u daljnjem tekstu: „Prodavatelj“).

bagatinbeauty.hr je Internet stranica putem koje Prodavatelj pruža uslugu kupovine proizvoda koji se nalaze u ponudi Prodavatelja dostupnoj u Internet trgovini na predmetnoj Internet stranici.

Kupac je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici bagatinbeauty.hr i koja je izvršila narudžbu proizvoda koji se nalaze u ponudi dostupnoj u Internet trgovini Prodavatelja, bilo odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Internet trgovine bilo odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Internet trgovine.

Kupac fizička osoba može biti isključivo punoljetna i potpuno poslovno sposobna osoba. Ugovor o kupoprodaji u ime i za račun maloljetnika te osobe lišene poslovne sposobnosti može zaključiti odnosno dati suglasnost za zaključenje njihov zakonski zastupnik ili skrbnik, sukladno primjenjivim propisima.

Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene bagatinbeauty.hr.

 1. Općenito

Ovi Opći uvjeti korištenja Internet trgovine dostupne na Internet stranici  bagatinbeauty.hr  (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internet stranice te postupak i uvjete naručivanja proizvoda, uvjete i način plaćanja, uvjete i način dostave, pravo na prigovor i raskid ugovora, zaštitu tajnosti osobnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz Internet trgovinu dostupnu na Internet stranici Prodavatelja.

Korištenjem Internet trgovine, Kupci iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranice bagatinbeauty.hr i Internet trgovine u skladu s istima.

Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Kupac je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Prodavatelja.

 1. Promjena Općih uvjeta

Prodavatelj zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica i Internet trgovine. Isto tako, Prodavatelj može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Prodavatelj zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta važeća je prema trećima odmah po objavi na Internet stranicama bagatinbeauty.hr. Svako korištenje predmetnih Internet stranica odnosno Internet trgovine dostupne na istima, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta od strane Kupca nakon takve promjene, smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

 1. Uvjeti kupovine

Proizvode dostupne u Internet trgovini dostupnoj na Internet stranici, Kupac može naručiti svakim danom u periodu od 0-24 sata dodavanjem odabranog proizvoda u košaricu, ispunjavanjem  podataka potrebnih za dostavu narudžbe te izričitom potvrdom narudžbe, pri čemu se narudžba smatra izvršenom slanjem e-mail obavijesti s potvrdom o primitku narudžbe na e-mail adresu Kupca. Cijena proizvoda iskazana je u hrvatskim kunama s uključenim porezom na dodanu vrijednost (PDV).

Dostupnost proizvoda iskazana je na Internetskoj stranici uz svaki prikazani proizvod. U slučaju da dostupnost proizvoda iskazana na Internetskoj stranici ne odgovara stvarnoj raspoloživosti proizvoda te Kupac izvrši narudžbu proizvoda koji nije dostupan, Prodavatelj se obvezuje u najkraćem mogućem roku informirati Kupca putem e-mail poruke o nedostupnosti proizvoda te ponuditi povrat uplaćenog novca u roku od 30 dana računajući od primitka obavijesti o nedostupnosti proizvoda, zamjenu nedostupnog proizvoda za drugi proizvod ili novi rok isporuke naručenog proizvoda. Prodavatelj ne snosi odgovornost ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o nedostupnosti proizvoda uslijed tehničke greške poput odlaska e-mail poruke u spam folder ili slično.

Prodaja i dostava proizvoda dostupnih u Internet trgovini vrši se isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.

 1. Plaćanje

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je izvršiti na sljedeće načine:

Sve transakcije provode se preko sustava za sigurno plaćanje. Povjerljivi podaci za plaćanje prenose se subjektu izravno u šifriranom formatu (SSL). Prodavatelj raspolaže sljedećim sigurnosnim certifikatima za online transakcije: PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) certifikat.

 1. Uvjeti dostave

Dostava dostupnih naručenih proizvoda vrši se putem kurirske službe u roku od 7 radnih dana pri čemu se navedeni rok produljuje u slučaju dostave na otoke ovisno o voznom redu plovidbe.

Troškove dostave proizvoda snosi Kupac. Iznos troškova dostave prikazan je prilikom narudžbe kao i na računu kojeg Prodavatelj dostavlja Kupcu u elektroničkom obliku putem e-mail poruke te u fizičkom obliku uz dostavu narudžbe, pri čemu su troškovi dostave uračunati u ukupnu cijenu otkupnine u slučaju plaćanja gotovinom prilikom dostave.

Prodavatelj ne odgovara za kašnjenje s isporukom proizvoda koje je uzrokovano višom silom, radnjom ili propustom trećih osoba za koje Prodavatelj ne odgovara ili nekim drugim događajem na kojeg Prodavatelj nije mogao imati utjecaja.

Prilikom preuzimanja proizvoda, Kupac je dužan o eventualnim vanjskim vidljivim oštećenjima bez odlaganja izvijestiti dostavnog radnika kurirske službe.

 1. Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na Internet stranicama bagatinbeauty.hr vlasništvo su Prodavatelja te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Prodavatelj je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju Internet stranice bagatinbeauty.hr neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje Internet trgovine.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih Internet stranica i/ili bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovim Internet stranicama i/ili bilo kojih drugih dijelova ovih Internet stranica bez pisanog odobrenja Prodavatelja. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava, pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

 1. Računalna oprema

Kupac je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internet stranica bagatinbeauty.hr, isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. Prodavatelj isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari Kupca koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja Internet stranica bagatinbeauty.hr.

 1. Pravo na jednostrani raskid ugovora

Kupac koji je potrošač sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača ima pravo, bez navođenja ikakvog razloga, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od predaje naručenog proizvoda u posjed Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Prodavatelja putem e-mail poruke (na adresu info@bagatinbeauty.hr) ili poštanske pošiljke (na adresu Folnegovićeva 1C/2) o svojoj odluci da raskine ugovor. U obavijesti o raskidu ugovora Kupac je dužan navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i obrazac za jednostrani raskid ugovora dostupan na sljedećoj poveznici: Obrazac jednostrani raskid ugovora

Prodavatelj je dužan bez odlaganja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora putem elektroničke pošte.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, Kupac je dužan najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelju uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora, izvršiti povrat proizvoda putem poštanske pošiljke na adresu Folnegovićeva 1C/2. Smatra se da je Kupac izvršio  svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje proizvode na naprijed navedenu adresu. Trošak povrata proizvoda snosi Kupac.

Kupac je obvezan izvršiti povrat neupotrijebljenih proizvoda u originalnoj ambalaži, bez oštećenja. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodima, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

U slučaju raskida ugovora od strane Kupca, Prodavatelj je dužan najkasnije u roku od 14 radnih dana od primitka naručenih proizvoda, izvršiti povrat novčanih sredstava koje je Kupac uplatio za proizvod uključujući i troškove dostave.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju plaćanja pouzećem, povrat novca izvršit će se na bankovni račun o kojem je Kupac obavijestio Prodavatelja.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako su predmet ugovora zapečaćeni proizvodi koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nisu pogodni za vraćanje, ako su bili otpečaćeni nakon dostave.

 1. Zaštita privatnosti Korisnika i upotreba kolačića (cookies)

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo Kupca od strane Internet stranice koju Kupac posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke Kupca te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. Nakon što Kupac naknadno opet posjeti istu Internet stranicu, Internet preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici. Time se omogućava Internet stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama Kupca.

Kako bi se osigurao pravilan rad Internet stranice bagatinbeauty.hr, daljnja unaprjeđenja te poboljšanja iskustva Kupca u korištenju Internet stranice i Internet trgovine, Internet stranica bagatinbeauty.hr na računalo Kupca pohranjuje malenu količinu informacija (kolačiće).

Korištenjem Internet stranica bagatinbeauty.hr bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo Kupca, Kupac prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ukoliko Kupac ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu Kupca bit će onemogućeno, a Kupac će i nadalje biti u mogućnosti koristiti Internet stranicu bagatinbeauty.hr, s time da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne.

Pojedinosti o kolačićima, načinu njihova korištenja, pohranjivanja i blokiranja nalaze se na Internet stranici bagatinbeauty.hr pod rubrikom „Upotreba kolačića“.

 1. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Korisnik je suglasan da Internet stranice  i Internet trgovinu koristi isključivo na svoju vlastitu odgovornost. Prodavatelj kao niti bilo koja osoba povezana s Prodavateljem ne jamče ni na koji način da upotreba Internet stranica bagatinbeauty.hr neće biti prekinuta, ili da će se odvijati bez poteškoća u radu. Isto tako, Prodavatelj nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom Internet stranica bagatinbeauty.hr, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda osobito fotografija proizvoda prikazanih putem predmetnih Internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja Internet stranica bagatinbeauty.hr, djelomično ili u cijelosti.

Prodavatelj nije odgovoran za sadržaj kojeg Kupac ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internet stranice bagatinbeauty.hr.

 1. Naknada štete

Kupac korištenjem Internet stranica bagatinbeauty.hr i Internet trgovine izričito potvrđuje kako neće smatrati odgovornim Prodavatelja, njegove podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem Internet stranica bagatinbeauty.hr i Internet trgovine od strane Kupca.

 1. Završne odredbe

U slučaju da je neka od odredbi ovih Općih uvjeta ništetna, takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Općih uvjeta ostati na snazi, a ništetna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj svrsi najviše odgovara odredbi koja je ništetna.

Ukoliko Prodavatelj ne iskoristi svoja prava iz ovih Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem Internet stranica bagatinbeauty.hr i Internet trgovine nadležan je stvarno nadležni sud sa sjedištem u Zagrebu. Narudžbom proizvoda dostupnih u ponudi Prodavatelja sa ili bez registracije/otvaranja korisničkog računa na Internet stranici bagatinbeauty.hr smatra se da je Kupac ove Opće uvjete u cijelosti pročitao, ispravno protumačio i prihvatio.

Prigovore Kupac može uputiti Prodavatelju putem poštanske pošiljke (na adresu Zagreb, Folnegovićeva 1C/2) ili putem elektroničke pošte (na adresu info@bagatinbeauty.hr). Prodavatelj je dužan odlučiti o prigovoru najkasnije u roku od 15 dana od zaprimanja istog.

Povratak na vrh